Share
WINKELGEBOUW, DONGEN
Description

WINKELGEBOUW, DONGEN

Kern van de opdracht was het ontwerpen van een casco gebouw voor een supermarkt. Dit gebouw diende daarom kolomloos te zijn, goed bereikbaar voor de klant en eenvoudig te bevoorraden.De buitenzijde van het gebouw diende zich harmonieus aan te sluiten bij zijn omgeving.

De locatie heeft twee belangrijke historische zijden, te weten: de westzijde waar de windmolen staat en de oostzijde waar het riviertje ‘’de Donge’’ is gelegen met daaraan de historische lintbebouwing met zijn kleinschalige diverse bebouwingen. De hoofdtoegang, het parkeerterrein en het plein voor de entree van de supermarkt zijn gesitueerd aan de zuidzijde. Het uitgangspunt was een massa te creëren met inachtneming van de stedenbouwkundige randvoorwaarden waarbij de langszijden van het gebouw zo laag mogelijk zijn gehouden om aansluiting te kunnen vinden bij de omliggende bebouwingen.

Richting de lintbebouwing en de molen zakt het gebouw in hoogte waardoor deze ‘’nederig buigt’’ voor beiden. De sculpturaliteit van de massa en de bronskleurige reflecterende huid zorgen ervoor dat de gevelvlakken het zonlicht op verschillende manieren weerkaatsen. Door de vormentaal, het monolithische karakter en de eenvoud in materialisatie komt de historische molen goed tot haar recht. Doordat de gevels aan de voorzijde letterlijk hun hoogtepunt bereiken en de gesloten bouwmassa zich sterk opent, geeft het in één oogopslag weer waar de ingang van het winkelgebouw zich zou moeten bevinden. Om het autonome karakter van het gebouw kracht bij te zetten, is er een richtingloos gevelpatroon ontwikkeld dat bestaat uit kleine ruitvormige panelen. Samen met de diverse richtingen van de gevelvlakken verkleint het de schaal van het gebouw.

Info

  • Date : 08.12.2016