Share
Visie

KORTE SCHETS VAN HET BUREAU

Een streven naar tijdloze ontwerpen, een permanente kritische houding ten aanzien van de eigen ontwerpen vanuit een integrale visie, zijn de kernbegrippen van het bureau.

“Met minder meer weergeven”. Deze one-liner kenmerkt de stijl van ons bureau. Op heldere, sobere wijze spelen elementaire vormen vanzelfsprekend met de omgeving samen. Enerzijds wordt hierbij het ontwerp als het ware in de omgeving opgenomen, anderzijds ontstaat een discussie door de intrigrerende vormgeving.

Het bureau heeft de afgelopen jaren ontwerpen gemaakt voor de particuliere woningbouw, kantoren, productiebedrijven, winkels, restauratie en gezondheidszorg. Voor de hiervoor genoemde projecten wordt veelal ook een beroep op het bureau gedaan voor het ontwerpen en inrichten van het interieur.

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door pragmatisme. In een goede wisselwerking met de opdrachtgever wordt op coachende en stimulerende wijze gewerkt aan de totstandkoming van het ontwerp. Hierdoor is een maximale betrokkenheid van de opdrachtgever gewaarborgd, zonder geweld te doen aan de stijlkenmerken van het bureau.